Γεωτρήσεις Άδειες Μελέτες Κωνσταντίνου

Άδεια γεώτρησης

Αναλαμβάνουμε την έκδοση και την ανανέωση όλων των αδειών που αφορούν ένα έργο γεώτρησης.

Αναλυτικά:

  • Έκδοση άδειας κατασκευής γεώτρησης
  • Έκδοση ή ανανέωση άδειας χρήσης νερού
  • Έκδοση ή ανανέωση άδειας ρευματοδότησης της γεώτρησης