Γεωτρήσεις Άδειες Μελέτες Κωνσταντίνου

Έργα γεωτρήσεων

Η εταιρία διαθέτει πολυετή πείρα στον τομέα των γεωτρήσεων και δραστηριοποιείται πάνω από 40 χρόνια στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

γεωτρύπανο 2