Γεωτρήσεις Άδειες Μελέτες Κωνσταντίνου

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

Εντοπισμός και καταγραφή των υδροφόρων στρωμάτων εδάφους με τη μέθοδο της ηλεκτρικής διασκόπισης. Η μελέτη αυτή έχει ως σκοπό την επιλογή της καλύτερης θέσης της γεώτρησης, τον προσδιορισμό του βάθους και της ποσότητας του νερού.