Γεωτρήσεις Άδειες Μελέτες Κωνσταντίνου

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ

Πραγματογνωμοσύνες

Ο Ανδρέας Αχ. Κωνσταντίνου είναι εγγεγραμμένος στο ειδικό πίνακα Πραγματογνωμόνων της εισαγγελίας Αθηνών για γεωλογικά θέματα . Έχει γνωματεύσει σε πολλές περιπτώσεις αστοχιών τεχνικών έργων.