Γεωτρήσεις Άδειες Μελέτες Κωνσταντίνου

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ

Αγκυρώσεις

Οι αγκυρώσεις χρησιμοποιούνται στη σταθεροποίηση κάθετων εύκαπτων πετασμάτων αντιστήριξης, αλλά και στη σταθεροποίηση βραχωδών πρανών (κυρίως), σηράγγων κλπ.

Στις διαδοχικές φάσεις κατασκευής:

  1. Εισάγεται η σωλήνωση μέσα στον βράχο/έδαφος (δονητικά).
  2. Εισάγεται το καλώδιο.
  3. Εισπιέζεται το ένεμα – δημιουργείται μια περιοχή αγκύρωσης στην άκρη του αγκυρίου σαν λοβός, καθώς το ένεμα πήζει.
  4. Το καλώδιο εντείνεται.
  5. Κατασκευάζεται η κεφαλή που θα διατηρήσει την ένταση του καλωδίου, και θα το ασφαλίζει στη θέση του.

Αγκυρώσεις