Γεωτρήσεις Άδειες Μελέτες Κωνσταντίνου

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

Ανανέωση Αδειών

Για την ανανέωση άδειας χρήσης νερού από γεώτρηση, απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά με την αρχική αδειοδότηση χρήσης νερού, εκτός από εκείνα που έχουν κατατεθεί ήδη, από την πρώτη φορά.