Γεωτρήσεις Άδειες Μελέτες Κωνσταντίνου

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Τα γεωτεχνικά έργα είναι απαραίτητη φάση σε πολλές κατασκευές, όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύσκολες συνθήκες θεμελίωσης σε σαθρό έδαφος, βαθιές εκσκαφές και προβλήματα με τον υδροφόρο ορίζοντα.

Επομένως πολλές φορές είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε εργασίες βελτίωσης του εδάφους θεμελίωσης, με αγκυρώσεις, πασσαλώσεις και αποστράγγιση.

Επίσης όπου απαιτείται η τοποθέτηση ανελκυστήρα, μπορούμε εύκολα με γεωτρύπανο, να κατασκευάσουμε και το φρεάτιο ανελκυστήρα, με μια πολύ απλή διαδικασία.